Bekräfta ditt medlemskap

Genom ditt medlemskap stödjer du den finländska kyrkans arbete i Norge. Det kräver dock din underskift.

Fyll i den skyddade blanketten och anteckna den med ditt BankID. Du kan också öppna blanketten med en ny sida här. Upplever du tekniska problem, vänligen kontakta församlingskontor post@finskekirken.com.

Mer information: Nytt medlemsregister och frågor och svar.

 

 

Den finländska församlingen i Norge är verksam bland finländare och deras ättlingar bosatta i landet. Församlingen handhar sina angelägenheter tämligen självständigt samtidigt som den utgör en del av Finska kyrkan i utlandet. Församlingens kontakter i Finland sköts av byrån för arbetet bland finländare utomlands vid kyrkostyrelsens utrikesavdelning i Helsingfors.

Till församlingens uppgifter hör att på såväl finska som svenska främja gudstjänstliv, kristen fostran och undervisning, diakoni, själavård och annan kristen församlingsverksamhet samt att handha sakramentsförvaltning och kyrkliga handlingar.